:)


Sabtu, 14 April 2012

Nama - nama surat dan kandungan ayat Al-qur'an

Assalamualaikum wr.wb
mungkin kalian heran ya, tiba - tiba aku buat postingan masalah islami.
Tp gak apa - apa dong.
seperti kata hadist "sampaikanlah walau hanya 1 ayat".
oke... temana - teman, adik-adik, dan kakak - kakak, kalian pasti bingung dan lelah kan klo harus menafsirkannya 1 per satu. Belum lagi tugas yang diberikan ibu guru terlalu mendadak.
ya... saat itulah yang aku rasakan dulu saat guru agama aku memberikan tugas.
tapi itulah tugas pelajar, ngerjain tugas dan belajar tnpa mengenal lelah.
namun, aku tidak mau kalian jg ikt"an galau tingkat tinggi sama kayak aku. Maka dari itu aku buat postingan ini, yang tujuannya untuk memprmudah sedikit halnya tugas kamu. Jangan lp diamalkan ya :)No Urut
No Surat
Nama Surat
Arti Surat
Jmlh Ayat
Isi / Kandungan
Ket Surat
1

Al-Fatihah
Pembukaan
7
Ummul Qur’an (induk Al-Qur’an), Ummul Kitab ( Induk Al-Kitab) dan as-Sab’ul Matsani (Tujuh yang berulang-ulang)

Makiyah
2
1
Al-Baqarah
Sapi Betina
286
Fusthathul Qur’an (Puncak Al-Qur’an) dan surah Alif Lam Mim. Berisikan 2 golongan manusia dalam menghadapiAl-Qur’an.

Madaniyyah
3
2
Al-Imran
Keluarga Imran
200
az-Zahrawan ( Dua yang Cemerlang), surah ini berisikan ketentuan dan keesaan Allah.

Madaniyyah
4
3
An-nisa
Wanita
176
surah Ab-Nisa-ul Kubra ( An-nisa yang besar) sedang ath-Thalaq dinamai surah An-Nisa –ul Sugra (An-Nisa  yang Kevil). Mengenai hukum keluarga.

Madaniyyah
5
4
Al-Maidah
Hidangan
120
Dinamai Surah al-Uqud (perjanjian-perjanjian) dan al-Munqidz (Yang menyelamatkan). Surah ini mengenai janji prasetia kepada Allah dan penyempurnaan agama islam.

Madaniyyah,
6
5
Al-An’am
Binatang Ternak
165
mengenai keyakinan tentang keesaan Allah itulah akhirnya yang menang.

Makiyyah
7
6
Al-A’raf
Tempat Tertinggi
206
mengenai kewajiban mengikuti wahyu dan akibat menentangnya.

Makiyyah
8
7
Al-anfal
Rampasan Perang
75
mengenai kisah perang Badr.

Madaniyyah
9
8
At-Taubah
Pengampunan
126
mengenai pengumuman tentang pembatalan perjanjian damai dengan kaum musyrikin.

Madaniyyah
10
9
Yunus
Yunus
109
berisi  tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta

Makiyyah
11
10
Hud
Huud
123
mengenai bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah.

Makiyyah
12
11
Yusuf
Yusuf
111
mengenai kisah Nabi Yusuf a.s

Makiyyah
13
12
Ar-Ra’d
Gurah
43
mengenai kebenaran Al-Qur’an

Makiyyah
14
13
Ibrahim
Ibrahim
52
mngenai Wahyu Ilahi Menghapus Kegelapan

makiyyah
15
14
Al-hijr
Al-hijr
99
mengenai Jaminan Allah terhadap kemurnian Al-Qur’an dan Kejayaan Islam

makiyyah
16
15
An-nahl
Lebah
128
Berisikan Bukti-bukti kebesaran Allah dalam kehidupan alam semesta

makiyyah
17
16
Al-Isra’
Perjalanan di malam hari
111
berisikan Isyarat kepada umat Islam sebagai sesuatu umat yang akan menjadi besar
makiyyah
18
17
Al-Kahf
Gua
110
berisikan Ancaman terhadap kepercayaan Tuhan punya anak, dan kisah Ashhabul Kahf.

makiyyah
19
18
Maryam
Maryam
98
berisi kisah nabi Zakariya a.s. dan nabi Yahya a.s.

makiyyah
20
19
Taha
Thaahaa
135
berisikan Al-Qur’an diturunkan sebagai peringatan bagi Manusia.

makiyyah
21
20
Al-anbiya
Nabi – nabi
112
berisikan ocehan kaum musyirikin terhadap kerasulan Muhammad saw. serta wahyu yang dibawanya dan penolakan Al-Qur’an terhadapnya.

makiyyah
22
21
Al-Hajj
Haji
78
surah ini berisikan kehidupan di hari kemudian.

makiyyah
23
22
Al-Mu’minun
Orang – orang beriman
118
berisikan tentang kemenangan orang-orang mukmin
makiyyah
24
23
An-nur
Cahaya
64
mengandung hukum-hukum perzinaan dan hukum-hukum pergaulan

makiyyah
25
24
Al-furqan
Pembela
77
mengenai Al-Qur’an adalah peringatan untuk seluruh manusia.

makiyyah
26
25
Asy-syu’ara
Para penyair
227
berisikan Nabi Muhammad saw. tidak usah bersedih hati terhadap keingkaran kaum musyrikin.

makiyyah
27
26
An-Naml
Semut
93
menjelaskan tentang Al-Qur’an adalah pedoman hidup dan berita gembira bagi orang-orang mukmin.
makiyyah
28
27
Al-qasas
Cerita – cerita
88
berisikan kisah Musa a.s dan Fir’aun sebagai bukti kebenaran al-Qur’an
makiyyah
29
28
Al-ajukabut
Laba - laba
69
berisikan tentang cobaan itu adalah ukuran bagi sempurna atau tidaknya iman seseorang.

makiyyah
30
29
Ar-Rum
Bangsa romawi
60
berisikan tentang kebenaran pemberitaan Al-Qur’an tentang peristiwa yang akan terjadi.

makiyyah
31
30
Luqman
Luqman
34
berisikan tentang Al-Qur’anul Karim menjamin suksesnya orang-orang yang beriman.

makiyyah
32
31
As-Sajdah
Sujud
30
berisikan tentang Al-Qur’an adalah wahyu dari Tuhan.

makiyyah
33
32
Al-Ahzab
Golongan yang bersekutu
73
berisikan tentang hukum kekeluargaan haruslah berdasarkan ketetapan Allah dan Rasul.

Madaniyyah
34
33
Saba’
Kaum saba
54
berisikan amat etrpujilah Allah dan amat sempurnalah ilmu-Nya.

Makiyyah
35
34
Fatir
Pencipta
45
berisikan tentang Allah adalah pencipta, penguasa, dan pemberi nikmat.

Makiyyah
36
35
Yasin
Yaasin
83
berisikan pernyataan dari Allah bahwa Muhammad saw itu benar-benar seorang rasul yang membawa Al-Qur’an wahyu dari Allah.

Makiyyah
37
36
As-Saffat
Yang bersihat2
182
berisikan bukti-bukti keesaan Allah.

Makiyyah
38
37
Sad
Shaad
88
berisikan tentang Musuh Para Nabi akan Hancur.

Makiyyah
39
38
Az-zumar
Rombongan2
75
berisikan beribadat dengan allah dengan hati penuh keikhlasan.

Makiyyah
40
39
Al-Mu’min
Orang yang beriman
85
Surah ini berisikan penentangan terhadap agama pasti menemui kegagalan.

Makiyyah
41
40
Fussilat
Yang dijelaskan
54
berisikan Nabi adala manusia biasa yang di beri wahyu yang mengajak pada kebenaran.

Makiyyah
42
41
Asy-syura 
Musyawarat
53
Surah ini berisikan pokok-pokok dakwah para rasul adalah sama
Makiyyah
43
42
Az-Zukhruf 
Perhiasan
89
berisikan kaum musyrikin mengakui bahwa Allah-lah pencipta langit dan bumi, kendati mereka menyembah berhala.
Makiyyah
44
43
Ad-dukhan
Kabut
59
menjelaskan tentang kaum musyrikin diazab oleh Tuhan dengan hukuman kelaparan sebagai hukuman yang ringan.
Makiyyah
45
44
Al-jasiyah
Yang berlutut
37
berisikan Bukti-bukti tentang adanya Allh swt pada Alam semesta.

Makiyyah
46
45
Al-ahqaf
Bukit – bukit pasir
35
berisikan kebenaran Tauhid dan kebatilan syirik.

Makiyyah
47
46
Muhammad
Nabi muhammad
38
berisikan ketentuan-ketentuan peperangan dalam islam.
Makiyyah
48
47
Al-fath
Kemenangan
29
berisikan perdamaian hudabiyyah adalah suatu kemenangan yang besar bagi kaum muslimin.

Makiyyah
49
48
Al-hujurat
Kamar-kamar
18
mengenai tata krama terhadap rasulullah saw.

madaniyyah
50
49
Qaf
Qaaf
45
Surah ini berisikan Hari berbangkit.

Makiyyah
51
50
Az-zariyat
Angin yang menerbangkan
60
mengenai penengasan tentang hari berbangkit.

Makiyyah
52
51
At-tur
Bukit
49
mengenai sumpah-sumpah yang menandaskan bahwa azab Allah pasti datangt kepada orang-orang yang mendustakan dan karuniaNya pasti akan dilimpahkan kepada orang-orang yang takwa.
Makiyyah
53
52
An-najm
Bintang
62
mengenai Tuhan bersumpah bahwa wahyu yang di turunkan kepada Nabi Muhammad saw. adalah benar.

Makiyyah
54
53
Al-Qamar 
Bulan
55
berisikan musuh-musuh nabi Muhammad saw. akan mengalami kehancuran sebagaimana musuh-musuh rasul dahulu.

Makiyyah
55
54
Ar-rahman
Yang maha pemurah 
78
berisikan beberapa nikmat Allah swt. yang dapat dirasakan di dunia.

madaniyyah
56
55
Al-waqi’ah
Hari kiamat
96
mengenai kejadian-kejadian besar pada hari kiamat.

Makiyyah
57
56
Al-hadid
Besi
29
mengenai segala sesuatu pada hakikatnya milik Allah maka janganlah kamu merasa berat menafkahkan harta dan rezekimu di jalan Allah.
madaniyyah
58
57
Al-mujadilah
Wanita yang mengajukan gugatan
22
dinamai juga surah al-Mujadalah (perbantahan).surah ini berisikan beberapa ketentuan dalam islam.

madaniyyah
59
58
Al-hasyr
Pengusilan
24
berisikan pengusiran orang-orang yahudi dari madinah.

madaniyyah
60
59
Al-mumtainanah 
Perempuan yang diuji
13
berisikan tentang beberapa ketentuan dalam keadaan perang.

madaniyyah
61
60
As-saff
Barisaan
14
berisikan jalan untuk mencapai kemenangan.

madaniyyah
62
61
Al-jumu’ah
Hari jum’at
11
yang berisikan pengutusan nabi Muhammad saw. adalah karunia Allah kepada manusia

madaniyyah
63
62
Al-monafiqun
Orang – orang munafik
11
mengenai orang-orang munafik
madaniyyah
64
63
At-taqabun
Hari ditimpakan kesalahan
18
mengenai kesalahan manusia akan di tampakkan Allah pada hari kiamat.

madaniyyah
65
64
At-talaq
Talak
12
mengenai beberapa ketentuan tentang talak dan ibadah.

madaniyyah
66
65
At-tahrim
Mengharamkan
12
mengenai beberapa tuntunan tentang kehidupan rumah tangga.

madaniyyah
67
66
Al-mulk
Kerajaan
30
dinamai juga Tabarak ( maha Suci) mengenai kerajaan Allah meliputi kerajaan dunia dan akhirat.

Makkiyyah
68
67
Al-qalam
Kalam
52
dinamai juga surah Nun, mengenai bantahan Allah etrhadap tuduhan-tuduhan orang kafir kepada nabi Muhammad saw.

Makkiyyah
69
68
Al-naqqan
Hari kiamat
52
mengenai kepastian hari kiamat.

Makkiyyah
70
69
Al-ma’arij
Tempat-tempat naik
44
mengenai kepastian datangnya azab kepada orang-orang kafir.
Makkiyyah
71
70
Nuh
Nabi nuh
28
mengenai Kisah Nuh dengan kaumnya.

Makkiyyah
72
71
Al-jin
Jin
28
mengenai Islamnya jin setelah mendengar Al-Qur’an

Makkiyyah
73
72
Al-muzzammil
Orang yang berselimut
20
mengenai petunjuk-petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad saw. untuk mempersiapkan diri dalam berdakwah

Makkiyyah
74
73
Al-muddassir
Orang yang berkemul
56
mengenail perintah kepada Nabi untuk berdakwah.

Makkiyyah
75
74
Al-qiyaman
Hari kiamat
40
mengenai hari kiamat dan huru haranya.

Makkiyyah
76
75
Al-insan
Manusia
31
berisikan kehidupan manusia menuju kesempurnaan.
Madaniyyah
77
76
Al-mursalat
Malaikat yang diutus
50
mengenai keadaan Manusia di hari keputusan.

Makkiyyah
78
77
An-naba’
Berita besar
40
dinamai juga surah Amma Yatasa-alun (tentang apakah mereka saling bertanya-tanya). Surah ini berisikan Hari berbangkit.

Makkiyyah
79
78
An-nazi’ar
Malaikat-malaikat yang mencabut
46
berisikan penegasan hari berbangkit kepada orang-orang Musyrik yang mengingkarinya.

Makkiyyah
80
79
Abasa
Ia bermuka ni asam
42
mengenai teguran kepada Rasulullah saw.

Makkiyyah
81
80
At-takwir
Menggulung
29
mengenai di kala besar pada hari kiamat, tahulah tiap-tiap jiwa apa yang telah di kerjakan waktu di dunia
Makkiyyah
82
81
Al-infitar
Terbelah
19
mengenai celaan terhadap manusia yang durhaka kepada Allah.

Makkiyyah
83
82
Al-mutaffifin
Orang – orang yang curang
36
mengenai ancaman terhadap orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

Makkiyyah
84
83
Al-insyiqaq
Terbelah
25
mengenai orang-orang mukmin menerima catatan amalnya di sebelah kanan dan akan menerima pemeriksaan yang mudah.

Makkiyyah
85
84
Al-buruj
Gugusan bintang
22
mengenai orang-orang yang menentang Muhammad saw. akan mengalami kehancuran sebagaimana yang dialami umat-umat dahulu yang menentang rasul mereka.

Makkiyyah
86
85
At-tariq
Yang penting dimalam hari
17
mengenai tiap-tiap amnesia itu ada yang menjaganya.

Makkiyyah
87
86
Al-a’la
Yang paling tinggi
19
mengenai bertasbih dan menyucikan diri adalah pangkal keberuntungan
Makkiyyah
88
87
Al-qasyiyah
Hari pembalasan
26
mengenai keadaan penghuni-penghuni neraka dan penghuni-penghuni surge.

Makkiyyah
89
88
Al-fajr
Fajar
30
mengenai mereka yang menentang Nabi Muhammad saw. pasti binasa seperti umat-umat dahulu yang menentang rasulnya.

Makkiyyah
90
89
Al-balad
Negeri
20
mengenai hidup manusia penuh dengan perjuangan.

Makkiyyah
91
90
Asy-syams
Matahari
15
mengenai manusia diilhami allah jalan yang buruk dan yang baik.

Makkiyyah
92
91
Al-lail
Malam
21
mengenai usaha manusia adalah bermcam-macam yang terpenting ialah mencari keridaan Allah

Makkiyyah
93
92
Ad-duha
Waktu matahari sepenggalan naik
11
mengenai beberapa  nikmat yang dianugrahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Makkiyyah
94
93
Alam nayrah
Melapangkan
8
mengenai perintah Allah kepada Muhammad saw. agar terus berjuang dengan ikhlas dan tawakal.

Makkiyyah
95
94
At-tin
Buah tin
8
mengenai manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Makkiyyah
96
95
Al-alaq
Segumpal darah
19
dinamai juga surah Iqra’ (bacalah) dan al-Qalam (kalam), mengenai tulis baca adalah kunci ilmu pengetahuan.

Makkiyyah
97
96
Al-qadar
Kemuliaan
5
mengenai kemuliaan lailatulkadar.

Makkiyyah
98
97
Al-bayyinah
Bukti
8
mengenai ahli kitab berpecah  belah menghadapi Muhammad saw. sedang ajaran yang dibawanya adalah wajar.

Madaniyyah
99
98
Az-zalzalah
Kegoncangan
8
mengenai di hari berbangkit manusia melihat balasan perbuatannya biarpun yang sebesar zarah.

Madaniyyah
100
99
Al-adiyat
Kuda perang yang berlari kencang
11
mengenai manusia menjadi kikir karena tamaknya kepada harta.

Makkiyyah,
101
100
Al-qariyah
Hari kiamat
11
mengenai orang yang berat dan ringan timbangan perbuatannya di hari kiamat.

Makkiyyah,
102
101
At-takasur
Bermegah-megahan
8
mengenai ancaman Allah terhadap orang yang lalai dan bermegah-megah.

Makkiyyah,
103
102
Al-asr
Demi masa
3
mengenai amat  rugilah manusia yang tidak memanfaatkan waktunya untuk berbakti.

Makkiyyah,
104
103
Al-humazah
Pengumpat
9
mengenai amat celakalah penimbun harta yang tidak menafkahkannya di jalan Allah.

Makkiyyah,
105
104
Al-fil
Gajah
5
mengenai azab Allah kepada tentara bergajah yang akan meghabcurkan ka’bah.

Makkiyyah,
106
105
Qura’sy
Suku quraisy
4
mengenai kemakmuran dan ketentraman seharusnya menjadikan orang berbakti kepada Allah.

Makkiyyah,
107
106
Al-ma’un
Barang – barang yang berguna
7
mengenai beberapa sifat yang dipandang sebagai mendustakan agama.

Makkiyyah,
108
107
Al-kausar
Sungai di surga
3
mengenai shalat dan berkurban tanda bersyukur kepada nikmat Allah.

Makkiyyah,
109
108
Al-kafirun
Orang – orang kafir
6
mengenai tidak ada toleransi dalam hal keimanan dan kepribadian.

Makkiyyah,
110
109
An-nasr
Pertolongan
3
mengenai pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah maka pujilah dia.

Madaniyyah
111
110
Al-lahab
Gejolak api
5
mengenai tukang fitnah pasti akan celaka.

Makkiyyah,
112
111
Al-ikhlas
Memurnikan keesaan allah
4
mengenai arti keesaan Allah.

Makkiyyah,
113
112
Al-falaq
Waktu subuh
5
mengenai Allah pelindung dari segala kejahatan.

Makkiyyah,
114
113
An-nas
Manusia
6
mengenai Allah pelindung manusia dari kejahatan bisikan setan dan manusia.

Makkiyyah,

2 komentar:

muhammad buyung mengatakan...

good good good
saya sangat suka
terima kasih

Desca Olympia Citra mengatakan...

yes yes yes
selamat berkunjung dan semoga postingan saya ini bermanfaat ya :)

Posting Komentar

:-)

:-)
Ada kesalahan di dalam gadget ini
 
Copyright (c) 2010 Take a Part and Powered by Blogger.